کاردرمانی معتادان

کار درمانی در اعتیاد عبارت است از ارائه انواع فعالیت ها و روش های درمانی به منظور پیشگیری از اعتیاد، تسریع روند بهبودی و رفع عوارض آن. معمولا معتاد در روابط اجتماعی و سلوک و رفتار

دچار مشکل می شود و در نتیجه قدرت کاری تمایل به کار حس تشریک مساعی و احساس مسوولیت وی مختل می شود. لذا برای اینکه فرد بتواند زندگی سودمندی را در اجتماع از سر بگیرد لازم است سلوک و رفتار وی طبیعی شود و احساس مسوولیت و حس اجتماعی را باز یابد .در برنامه های کاردرمانی سعی در آمادگی فرد برای زندگی عادی و روزمره روابط سالم اجتماعی و روبه رو شدن با واقعیات زندگی وجود دارد.

همچنین کاردرمانی علائق انگیزه ها و تمایلات انسانی را پرورش داده، علائم و عوارض بیماری را بهبود می بخشد و فرد را برای سازش با الگوهای موجود و حاکم در زندگی اجتماعی آماده می کند.در کار درمانی افراد با دقت کامل ارزیابی می شوند کمبودها نواقص و نیازهای بیماران به طور کامل مشخص می شود و برای هر فرد متناسب با مشکلات و نیازهایش به برنامه های مفید و موثر تنظیم می شود.