انجمن معتادان گمنام

معتادان گمنام یک منبع یا یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی متشکل از معتادان در حال بهبودی است که به شکل محلی و منطقه ای در بیش از 60 کشور جهان مشغول به فعالیت می باشند. اعضا انجمن معتادان گمنام از یکدیگر یاد می گیرند که چگونه بدون مواد مخدر زندگی کنند و به چه طریق از اثراتی که اعتیاد در زندگیشان گذارده است بهبود یابند. 


جلسات معتادان گمنام


زیربنای گروه و طرز برخورد اصولی و اساسی معتادان گمنام با مسئله بهبودی برپایه ارزش درمانی استوار است. اعضای این انجمن با در میان گذاشتن تجربیات

و نحوه بهبودی خود از اعتیاد فعالانه در جلسات شرکت می کنند. جلسات معتادان گمنام حالتی غیر رسمی دارد و در مکان هایی که توسط گروه ها اجاره شده اند برگزار می شود.  

رهبری جلسات و انجام بقیه امور آن را اعضای جلسه به طور نوبتی و داوطلبانه برعهده می گیرند. تمام مخارج جلسات معتادان گمنام و خدمات دیگر از طریق کمک مالی داوطلبانه اعضا و فروش نشریات تامین می شود. هیچ گونه کمک مالی از افراد غیر عضو پذیرفته نمی شود. اکثر جلسات معتادان گمنام به طور مرتب در همان محل و طبق برنامه زمانی همه هفته تشکیل می شود. محل این جلسات معمولا از میان مکان ها، موسسات عمومی و عام المنفعه انتخاب می شود. جلسات معمولا دو نوعند؛ جلسات علنی یا باز و جلسات غیر علنی یا بسته.

حضور در جلسات علنی برای عموم آزاد است جلسات غیر علنی فقط با حضور معتادان برگزار می شود، دستور جلسه و موضوع صحبت در هریک از جلسات با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند. در تعدادی از جلسات موضوع خاصی انتخاب می شود و برخی جلسات مخصوص سوال و جواب هستند ولی هدف جلسات همیشه یکی است و آن به وجود آوردن یک محیط مطمئن و مناسب برای بهبودی فرد می باشد.قدم های دوازده گانه اصولی ترین برنامه معتادان گمنام هستند و به منزله قلب این انجمن می باشند.

این قدم ها یکسری دستورالعمل های شخصی را جهت بهبودی ارائه می دهد با بکارگیری این دستورالعمل ها و تماس نزدیک و دائم با سایر اعضا در نتیجه معتادان می آموزند که چگونه از مصرف مواد مخدر خودداری کنند و با فراز و نشیب های زندگی روبه رو شوند.