روان درمانی گروهی معتادان

روان درمانی گروهی یک نوع درمان کاملا پذیرفته شده روان شناختی است که از تعاملات سازنده بین اعضا و مداخلات یک رهبر آموزش دیده جهت تغییر رفتار غیر انطباقی تفکرات و احساسات افراد مبتلا به نارضایتی استفاده می کند. طی دهه های گذشته تعداد قابل ملاحظه ای از بیماران روانی توسط گروه درمانی مداوا شده اند.

گروه درمانی برای بیماران بستری سرپایی و در خیلی دیگر از موقعیت های اجتماعی قابل اجرا می باشد.

همچنین برخی اصول روان درمانی گروهی با موفقیت زیادی در زمینه های اقتصادی آموزشی و به صورت گروه های رویا روی کار بد داشته است.

بسیاری از مسائل و مطالب عنوان شده در روان درمانی گروهی در زندگی روزانه ما به سادگی اتفاق می افتد. تدابیر درمان که مهمترین مسئله مورد بحث در روان درمانی گروهی است تنها به گروه درمانی اختصاص ندارد بلکه در هر گروه عادی کم و بیش وجود دارد. به طور عادی ما در زندگی روزمره خود با افراد و گروه های مختلفی ارتباط داریم که این روابط برای سلامتی ما لازم است البته همه روابط زمینه سلامت بخشی ندارند و حتی بعضی از روابط نیز ناسالم و بیماری زا هستند.

روان درمانی گروهی چیزی جز ارائه شناخت و تصحیح رفتار بیمار گونه نیست رفتاری که باعث شده دیگران از فرد فاصله بگیرند و او تنها منزوی شود شاید یکی از علل رشد درمان های روانی در جوامع بزرگ و پیشرفته مسئله تنهایی و بی همدمی افراد باشد. بنابراین روان درمانی گروهی زمانی ضرورت پیدا می کند که نیاز اجتماعی فرد در ارتباط با دیگران برآورده نشده یا محیط به گونه ای است که هر چند روابط انسانی به حد کافی وجود دارد ولی روابط موجود غلط و ناسالم می باشد.

در بررسی های کلینیکی به عمل آمده از معتادان مشخص شده است که اغلب آنها قبل از اعتیاد دچار بیماری افسردگی بوده و در روابط درون فردی و بین فردی دارای مشکل هستند. معتادان معمولا با خانواده خود روابط سالمی ندارند، همچنین با گروه های طبیعی اجتماعی نیز دچار مشکل هستند. بنابر این پس از طی دوره سم زدایی و ترک جسمی بایستی شرکت در جلسات گروه درمانی با جدیت دنبال شود تا خلاء روابط ناسالمی که قبلا در گروه های طبیعی داشته است برطرف شود و روابط بین فردی به تدریج بهبود یابد.

ناگفته نماند که بر اثر تعامل ایجاد شده در گروه، علاوه بر بهبودی روابط بین فردی روابط درون فردی معتادان نیز دستخوش تحول شده و نگرش های فردی نسبت به خود مثبت شده و نهایتا درمان کامل دنبال می شود.