روان درمانی فردی معتادان

برای درمان معتادان بر حسب شرایط آنها راه حل های مختلفی عنوان می شود، اما در بسیاری از مواقع کارشناسان به ترکیبی از این درمان ها اقدام می کنند.اما باید دانست که اثر بخشی این راه ها هنگامی است که یک متخصص و کارشناس کنترل کننده آن باشد.گفتنی است در میان راه های مختلف درمان تمسک به باور های ایمانی و دینی فرد نقش انکارناپذیری در کمک به وی برای درمان دارد.

روان درمانی فردی
در روان درمانی فردی معتادان به مواد مخدر مسائل بسیار مهم و سودمندی در نظر گرفته می شود که از جمله آنها

ایجاد رابطه مثبت با بیمار معتاد از طریق پذیرش بی قید و شرط او به عنوان یک انسان دردمند و نیازمند، آشنا کردند بیمار با ویژگی های شخصیتش از طریق روش های روانکاوانه  به منظور ایجاد تغییر یا تعدیل لازم در آن ویژگی ها، تقویت صفات مثبت شخصیتی و تصحیح افکار و اعتقادات افراطی از طریق بحث های شناختی، آموزش مهارت های اجتماعی به منظور توانا ساختن بیمار در برخورد مناسب با موقعیت های اجتماعی، آموزش مهارت های مقابله با استرس و روش های مناسب، حل مسئله در بحران های زندگی و استفاده بهینه از استعدادها خود می توان اشاره کرد.

در آن نوع از روان درمانی ملاک بهبودی عبارت است از تغییر در باورها و نگرش ها، بالا بردن اعتماد به نفس، احساس خودکفایی، لذت از زندگی و ارتباط سالم با دیگران که همه این تغییرات از اهمیت بسزایی برخوردار است.