مقدمه

از آنجا که خداوند انسان را اشرف مخلوقات خویش قرار داده و به او نیروی تفکر و تعقل بخشیده است ، انسان هم باید در قبال اعمال خود پاسخگو باشد چرا که عقل ، اندیشه و قدرت انتخاب به او داده شده است . نظام حسابرسی و پاداش و جزا نیز به سبب همین مختار بودن انسان معنا می یابد در غیر اینصورت مجازات موجودِ مجبور مطلق و فاقد ارده و اختیار ، معنایی نخواهد داشت .

متاسفانه بسیار مشاهده می شود نوجوانان و جوانانی که به هر نحوی قدم در مسیرهای نادرست نهاده و در نهایت جز ندامت نمی یابند ، می کوشند تا دوستان و اطرافیان خویش را مسبب و مقصر معرفی نمایند در حالیکه این عزیزان ، خود نیز عقل ، اندیشه ، اراده ، اختیار و حق انتخاب داشته اند .

البته نه می خواهیم و نه می توانیم که صرفا و صد در صد همه عوامل را به خود فرد نسبت دهیم و نقش عوامل محیطی را به کل نادیده بگیریم . مسلما محیط خانوادگی ، شغلی ، محلی و همسالان ، همچنین موانع و مشکلات فرد در خانواده و جامعه نقش بسیار موثری در رفتار وی به ویژه رفتار نوجوان و جوان خواهد داشت اما یادمان باشد که نیروی عقل و اراده ای که به سبب آن اشرف مخلوقات شده ایم ، می تواند بسیار موثرتر باشد .

وبلاگ حاضر با هدف معرفی و شناساندن انواع مواد مخدر و خطرات آن به نوجوانان و جوانان عزیز ایران زمین راه اندازی گردید . امید است به یاری قادر مطلق بتوانیم گامی موثر در مسیر سلامت جسم و روح همنوعان و هموطنانمان برداریم .

در خاتمه باید گفت حقیقتاً و بدون تعارف ، تمامی خوانندگان عزیز وبلاگ سرور ما هستند و قصد هیچگونه اظهار دانایی نداریم و اتفاقا برآنیم تا غالب مطالب را با ذکر منبع درج کنیم و مانع ایجاد هرگونه سوءتفاهم شویم .